cenanthy آسمان اداره لرستان استاندارد

cenanthy: آسمان اداره لرستان استاندارد هوای ناسالم گروههای خاص لرستان

گت بلاگز فرهنگی هنری كار سفارشی در حوزه تئاتر دینی لزوماً بد نیست

شأن تئاتر دینی معمولاً با ایرادات و اتهام وارده‌ای همچون سفارشی بودن تولید این نمایش‌ها تنزل پیدا می‌كند.

كار سفارشی در حوزه تئاتر دینی لزوماً بد نیست

به گزارش حوزه تئاتر گروه فرهنگی گروه تحریریه سایت به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری؛ كوروش زارعی مدیر مركز هنرهای نمایشی حوزه هنری گفت: ماهیت و ذات تئاتر، هنری متعهد است كه در قبال همه پدیده ها، اتفاقات و رویدادهای رخ داده در مناسبات بشری اقدام به واكنش كرده و آن را جهت تنویر افكار عمومی بیان می كند.

عبارات مهم : تئاتر
وی ادامه داد: با این استدلال بسیاری از اقشار مردم، تئاتر و فعالان آن را افرادی آزاداندیش و در عین حال متعهد می دانند كه صرف نظر از اینكه خود را در بیان مسائلی كه جامعه انسانی بدان مبتلاست متعهد و مسئول تصور می كنند ولی با نگرشی انسانی و آزادمنشانه به طرح پرسشها گوناگون پرداخته و گرایش به هیچ جریان و تفكر خاصی ندارند.

زارعی با اشاره به اینكه چنین تصوری قابل احترام و اصولی است تصریح كرد: با این وجود نباید از این عنوان نیز غافل شویم كه امروزه هنر به عنوان یك وسیله و بازار بیانی در خدمت انسان است و تئاتر به عنوان خالص ترین و بی پیرایه ترین هنرهای انسانی از دیرباز، نقش روشنگری و آگاهی بخشی به مخاطب خود را داشته است و لذا در صورت بیان درست در چارچوب اصولی و هدفمند می تواند مروج نشانه و مشرب فكری خاصی باشد.

مدیر مركز هنرهای نمایشی حوزه هنری در ادامه گفت: در تمام دنیا و در تمامی مناسبات بشری و حتی پدیده های نوظهور اجتماعی، شاهد هستیم كه مسئولان با درك درست ماهیت هنر نمایش و نقش بی بدیل آن در آگاهی بخشی به جامعه، از این ابزار نهایت بهره را برده و توانسته با زبان گویای تئاتر حرف خود را به شكلی مؤثر بازگو كند.

این كارگردان و بازیگر تئاتر افزود: با این فرض به نظر می رسد شایسته نیست كه به شكل مطلق عنوان شود كه تئاتر دینی از آنجا كه معمولاً از سوی جریان تفكری خاص و یا در جهت تبیین اهداف نهاد و سازمانی با تزریق بودجه مناسب تولید می شود لذا جنبه سفارشی پیدا كرده و از آنجا كه شعاری است در نتیجه فاقد ارزش هنری هست؛ در صورتی كه تجربه ثابت كرده است كه بسیاری از این آثار اتفاقاً از نقطه نظر هنری و توجه به اصول كیفی فنی قابل تأمل بوده و در شرایط مطلوبی قرار دارند.

وی در آخر گفت: با این وصف اطلاق تئاتر شعاری و بی مغز با رویكرد و نگرشی سطحی به اغلب نمایش های دینی كه عنوان می شود این آثار جهت طیف خاصی از جامعه تولید شده است و در معرض دید آن ها قرار می گیرد چندان درست و به صلاح نیست و باید با پرداختی درست به آن ها مخاطبان حرفه ای و عام تئاتر را به یك اندازه جهت تماشای آن ترغیب كرد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: تئاتر | کوروش زارعی | تئاتر | تئاتر دینی | تئاتر سفارشی |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog