cenanthy آسمان اداره لرستان استاندارد

cenanthy: آسمان اداره لرستان استاندارد هوای ناسالم گروههای خاص لرستان

گت بلاگز اخبار گوناگون واکنش جالب پرنده ژاپنی به شنیدن صدای مار

هنگامی که یک پرنده ژاپنی صدایی شبیه به زنگ مار می شنود تصویر العمل جالبی از خود نشان می دهد.

واکنش جالب پرنده ژاپنی به شنیدن صدای مار

واکنش جالب پرنده ژاپنی به شنیدن صدای مار

عبارات مهم : تصویر

هنگامی که یک پرنده ژاپنی صدایی شبیه به زنگ مار می شنود تصویر العمل جالبی از خود نشان می دهد.

به گزارش گروه تحریریه سایت، هنگامی که ما صدایی با شاخصه های خاص می شنویم تلاش میکنیم تا منبع صدا را هم ببینیم. توانایی در شبیه سازی منبع صدا یکی از راه هاست که ابتدا تصور میشد فقط مربوط به انسان هاست، ولی به نظر میرسد بعضی پرندگان نیز چنین شاخصه داشته باشند.

وقتی که یک نوع پرنده ژاپنی (Parus minor) صدایی شبیه به زنگ مار میشنود آن پرنده هم به صدای مار یا چیزی که مانند مار حرکت مارپیچ دارد پاسخ میدهد.

دانشمندان با استفاده از یک جسم چوبی مار شکل مشاهده کردند که این پرنده ژاپنی در مواجهه با این شی که شبیه مار بود صدایی از خود تولید میکند که در مواجهه با یک مار واقعی آن صدا را تولید می کرده است.

در ادامه آزمایش ها صدای مار ها که ضبط شده است بود موقعی پخش می شد که پرنده به نزدیکی چوبی که شبیه مار بود پرواز میکرد در این حالت پرنده احساس خطر کرده و تصویر العمل نشان میداد، ولی اگر موقعی که پرنده و جسم چوبی نزدیک هم میشدند صدایی به غیر از صدای مار پخش میشد یا حرکت چوب مثل حرکت مار نبود پرنده آن را نادیده می گرفت.

نتیجه این که این پرنده به تمام صدا ها به یک صورت پاسخ نمی دهد بلکه ابتدا تلاش میکند تا وجود مار را تشخیص دهد و بعد در مقابله با آن پاسخ و تصویر العمل نشان دهد. پرنده با در نظر گرفتن تصویر یک مار در ذهن بدون در نظر گرفتن فاصله خود با مار میتواند به صورت موثری مکان مار را تشخیص دهد.

در ادامه با ما همراه باشید تا تصویری از این پرنده ژاپنی را مشاهده نمایید.

واکنش جالب پرنده ژاپنی به شنیدن صدای مار

واژه های کلیدی: تصویر | پرنده | تصویری | مشاهده | واکنش جالب | اخبار گوناگون

واکنش جالب پرنده ژاپنی به شنیدن صدای مار

واکنش جالب پرنده ژاپنی به شنیدن صدای مار

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog