cenanthy آسمان اداره لرستان استاندارد

cenanthy: آسمان اداره لرستان استاندارد هوای ناسالم گروههای خاص لرستان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی صداوسیما خودش شده است عامل تهاجم فرهنگی/ استراتژی اش را هم از بیرون تعیین می کنند ، محمدهاشمی

محمدهاشمی به روزنامه کشور عزیزمان ایران گفت:الآن تلویزیون ما شبکه بسیار دارد ولی با رادیو فرقی ندارد؛ یعنی از زبان تلویزیون استفاده نمی شود.الآن صدا وسیما که تف

صداوسیما خودش شده است عامل تهاجم فرهنگی/ استراتژی اش را هم از بیرون تعیین می کنند ، محمدهاشمی

محمدهاشمی:صداوسیما خودش شده است عامل تهاجم فرهنگی/استراتژی اش را هم از بیرون تعیین می کنند

عبارات مهم : رسانه ها

محمدهاشمی به روزنامه کشور عزیزمان ایران گفت:الآن تلویزیون ما شبکه بسیار دارد ولی با رادیو فرقی ندارد؛ یعنی از زبان تلویزیون استفاده نمی شود.الآن صدا وسیما که تفاوت اساسی نسبت به گذشته دارد ؛ تبدیل به یک رسانه جناحی شده است و دیگر رسانه ملی نیست.

صداوسیما خودش شده است عامل تهاجم فرهنگی/ استراتژی اش را هم از بیرون تعیین می کنند ، محمدهاشمی

* صدا و سیما کارش تضعیف دولت هست. اگر کسی بخواهد عملکرد صدا و سیما را ارزیابی کند، بین صدا وسیما و روزنامه کیهان از نظر سیاسی فرقی نیست یعنی هر دو یک خط مشی را دنبال می کنند. یعنی همان استراتژی روزنامه جوان، وطن امروز یا کیهان. صدا و سیما هم همان هست. یعنی تبدیل شده است به یک رسانه جناحی که نمی تواند واقعیت را بگوید. هنگامی که مردم می بینند که اخبار رویکرد واقعی ندارد تلویزیون را خاموش می کنند یا جای دیگر را می بینند و این بزرگترین زیانی است که جامعه می بیند.

*اگررسانه ملی مورد احترام و رجوع مردم باشد خیلی از پرسشها را می توان حل کرد ولی هنگامی که نیست مردم به جاهای دیگر می روند. الآن هم در کثرت رسانه های مجازی و گروهی مخاطب از دست دادن و فرار مخاطب به زیان نظام هست. پارسال چهارهزارمیلیارد تومان بودجه صدا و سیما بود ولی صرف چنین بودجه ای بازخورد نداشت یا منفی بود.

محمدهاشمی به روزنامه کشور عزیزمان ایران گفت:الآن تلویزیون ما شبکه بسیار دارد ولی با رادیو فرقی ندارد؛ یعنی از زبان تلویزیون استفاده نمی شود.الآن صدا وسیما که تف

* دلشان خوش است که فقط به کمیت پرداخته اند. فکرمی کنند اگر کمیت زیاد باشد تأثیرگذار هست. در حالی که کمیت زیاد بدون کیفیت و بدون محتوا زیان آوراست.

*مردم به تلویزیون مثل یک آگهی بازرگانی نگاه می کنند. یعنی این یک استراتژی و سیاست هست. گزینش مردم زیاد است و دیگر مجبور نیستند این شبکه ها را ببینند. این مسأله باعث شده است صدا و سیما جایگاهش را در نظام اسلامی از دست دهد ودرمواردی برضد خودش عمل کند. بخشی از تهاجم فرهنگی به وسیله صدا و سیما انجام می شود.

*متمم قانون اساسی بشدت به سمت انحصاری کردن صدا وسیما و در نتیجه عدم پاسخگویی آن تصویب شد. چون صدا وسیما زیر نظر رهبری رفت و معمولاً مدیرانی که از طرف رهبری گزینش می شوند زیاد به بیرون و دیگران پاسخگونیستند. در آن وقت بنابر اصل 175 قانون اساسی نماینده سه قوه در صدا وسیما بودند و از آنها می شد سؤال کرد ولی اکنون در اصلاح قانون اساسی انحصار صدا و سیما زیاد شد و پاسخگویی اش کمتر شد. اکنون رسانه ها به صدا وسیما اعتراض دارند ولی کو گوش شنوا.

صداوسیما خودش شده است عامل تهاجم فرهنگی/ استراتژی اش را هم از بیرون تعیین می کنند ، محمدهاشمی

*الان فکر نمی کنم که استراتژی صدا وسیما را مدیر شرکت تعیین کند. یعنی استراتژی از جای دیگر تعیین می شود بنابراین به او چه توصیه ای می توانم داشته باشم.

واژه های کلیدی: رسانه ها | استراتژی | صداوسیما | رسانه ملی | صدا وسیما | تلویزیون | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog