cenanthy آسمان اداره لرستان استاندارد

cenanthy: آسمان اداره لرستان استاندارد هوای ناسالم گروههای خاص لرستان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هیچ راهی جهت شکست دادن بن‌بست‌های موجود جز گفت‌وگو نداریم / علی جنتی

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: ما باید به سمت گفت‌وگوی ملی میان همه نخبگان و همچنین شنیدن صدای مردم و عمل کردن به درخواست‌ها و مطالبات آن برویم.

هیچ راهی جهت شکست دادن بن‌بست‌های موجود جز گفت‌وگو نداریم / علی جنتی

علی جنتی: هیچ راهی جهت شکست دادن بن بست های موجود جز گفت وگو نداریم

عبارات مهم : سیاسی

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: ما باید به سمت گفت وگوی ملی میان همه نخبگان و همچنین شنیدن صدای مردم و عمل کردن به درخواست ها و مطالبات آن برویم.

علی جنتی در گفت وگو با ایلنا، درخصوص لزوم انجام گفت وگوی ملی گفت: انجام گفت وگوی ملی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در شرایط کنونی جهت کشور عزیزمان ایران است.

هیچ راهی جهت شکست دادن بن‌بست‌های موجود جز گفت‌وگو نداریم / علی جنتی

وی با بیان اینکه هیچ راهی جهت شکست دادن بن بست های موجود جز گفت وگو نداریم، اظهار داشت: این گفت وگوها باید در میان نخبگان میان حکومت، نخبگان خارج از حکومت، شخصیت های دانشگاهی و شخصیت های روحانی در جهت ایجاد یک آشتی ملی میان نیروهای متفاوت صورت بگیرد تا بتوانیم انسجام و اتحادمان را حفظ کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: اگر در داخل کشور انسجام خود را حفظ کنیم به هیچ وجه، هیچ کشوری در منطقه یا خارج از منطقه نمی تواند کشور عزیزمان ایران را ترساندن کند ولی اگر در درون دچار گسست شویم – که متاسفانه بعضی از این گسست ها را در گوشه و کنار کشور مشاهده می کنیم – قطعا آسیب خواهیم خورد.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: ما باید به سمت گفت‌وگوی ملی میان همه نخبگان و همچنین شنیدن صدای مردم و عمل کردن به درخواست‌ها و مطالبات آن برویم.

جنتی انجام گفت وگو در سطوح و مباحث متفاوت را یک ضرورت برشمرد و تصریح کرد: ما باید به سمت گفت وگوی ملی میان همه نخبگان و همچنین شنیدن صدای مردم و عمل کردن به درخواست ها و مطالبات آن برویم.

وی در پاسخ به این پرسش که نارضایتی های اخیر در کشور تا چه اندازه به خاطر عدم گفت وگوها میان جریان های سیاسی است؟ خاطرنشان کرد: یک بخش کوچکی از نارضایتی های اخیر به خاطر عدم گفت وگو میان جریان ها هست. نارضایتی های کنونی، نارضایتی های انباشته از گذشته است که دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم دارد.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در حوزه پرسشها سیاسی تا زمانی که نتوانیم بنشینیم و با یکدیگر حرف بزنیم و حرف های یکدیگر بشنویم و همچنین منافع ملی را بر منافع شخصی، گروهی، باندی و جناحی ترجیح ندهیم، پرسشها در این حوزه حل نمی شود.

هیچ راهی جهت شکست دادن بن‌بست‌های موجود جز گفت‌وگو نداریم / علی جنتی

واژه های کلیدی: سیاسی | نارضایتی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog